COMFORT

VEILIGHEID

SOCIAAL

IDENTITEIT

@HOME

Het beeld dat andere van je hebben en dat je van jezelf hebt. 
 
 Om een thuisgevoel te ervaren is het van belang dat de bewoner zich kan identificeren met zijn woning. De mate van eigenaarschap over deze woning is daarvoor bepalend.  

Het gevoel van eigenaarschap wordt verworven door middel van de flexibiliteit van de woning.

Het naar de eigen hand kunnen zetten van de woning stelt de bewoner instaat zijn of haar identiteit te weerspiegelen, zowel als herkenning als expressie.

IDENTITEIT

"We don't

design you

a house

...

We will

design you

a HOME"

Koen Verhees

ARCHITECT