top of page

onderstaande bedragen zijn excl. btw en hebben betrekking op het bouwen en/of het substantieel verbouwen van een woning

TARIEVEN

Onze diensten bestaan in eerste instantie uit het maken van een architectonisch ontwerp.
Na het architectonische ontwerp zal het plan moeten worden uitgewerkt tbv een bouwvergunning en evt bouwtekeningen.

Architectonisch ontwerp: á 75,- euro / m2
Technisch ontwerp á 60,- euro / m2
of op basis van uurtarief: a 83,- euro / uur


Hieronder vindt u een uiteenzetting van de te verwachte werkzaamheden en eindproducten
per fase van het ontwerpproces

flow chart KV architecture_edited.png

KENNISMAKING

werkzaamheden:

wederzijds kennismaken

opdracht samen definiëren

aan te bieden diensten bespreken

offerte opmaken

eindproducten:

op maat gemaakte offerte

BESTAANDE SITUATIE (verbouwing)

 

werkzaamheden:

op locatie de bestaande woning bestuderen en evt inmeten

bij het gemeente archief de bestaande bouwtekeningen opvragen

archief tekeningen digitaliseren

onderlegger voor het ontwerp creëren

3 dimensionale weergave van de bestaande situatie

eindproducten:

2D tekening van de bestaande situatie

3D tekening van de bestaande situatie

SCHETSONTWERP

 

werkzaamheden:

het programma van wensen en eisen in kaart brengen

SWOT-analyse van de locatie

in kaart brengen van regelgeving en bestemmingsplan

functioneel relatieschema maken van de verschillende ruimtes

op basis van de wensen en mogelijkheden enkele indelingsschetsen

eindproducten:

A3 boekje met ontwerpuitgangspunten (PVE)

A3 boekje met locatie analyse

samenvatting van bestemmingsplan regels

enkele schetsmatige ontwerp varianten

VOORLOPIGONTWERP

 

werkzaamheden:

n.a.v. de schetsplannen een ontwerp invalshoek bepalen

budgetten en afwerkniveau bespreken en bepalen

aantal m2 en m3 definitief vastleggen - scope van het ontwerp bepalen

divergeren naar 1 a 2 ontwerpen welke 3d uitwerkt worden

eindproducten:

A3 boekje met het voorlopige ontwerp

presentatie van het voorlopige ontwerp

planning voor het vervolgtraject

DEFINITIEFONTWERP

 

werkzaamheden:

het voorlopige ontwerp wordt verder gefinetuned

concretiseringsslag van de materialisatie

opmaken van plattegronden en aanzichten 

interieur voorstel mbt tot kleuren, materialen, lichtplan, electraplan, etc

3D model wordt verder opgewerkt t.b.v. foto-realistische renderings en animatie

eindproducten:

A0 blad met ontwerptekeningen van plattegronden en gevelaanzichten

interieur presentatie

set photorealistische renderings

walkthrough animatie van het ontwerp

ARCHITECTONISCH ONTWERP

75,- euro / m2

TECHNISCHE UITWERKING

60,- euro / m2

VERGUNNINGSTEKENINGEN

 

werkzaamheden:

de ontwerp tekeningen worden uitwerkt tot technische tekening

plattegrond, gevelaanzichten, doorsnedes en enkele principe details

advies wordt ingewonnen mbt constructie, energie prestaties, etc

advies van derden is niet bij de prijs inbegrepen

advies van derden wordt verwerkt op de technische tekeningen

technische tekeningen worden op vereiste niveau gebracht tbv gemeentelijke eisen

eindproducten:

constructief rapport incl berekeningen (door derden)

energie prestatie rapport - E.P.C. berekening (door derden)

set tekeningen van de bestaande situatie (verbouwing)

pakket met vergunningstekeningen en documentatie

VERGUNNINGSAANVRAAG

 

werkzaamheden:

op basis van de door u verstrekte gegevens - adres BSN etc wordt de vergunning aangevraagd

het doorloop traject van geen omgevingsvergunning verschilt per gemeente

 

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken.

Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

 

Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen

eindproducten:

goedgekeurde omgevingsvergunning

afgekeurde omgevingsvergunning

in het laatste geval dient het ontwerp evt op sommige punten te worden aangepast

INTERIEUR MAATWERK

 

werkzaamheden:

indien het interieur ontwerp vraagt om maatwerkoplossingen worden deze uitgewerkt

hierbij valt de denken aan keukens, badkamers, kastenwanden, tv meubels, e.t.c.

op basis van het ontwerp worden maatvoeringstekeningen gemaakt van de interieurstukken

op basis van de maatvoeringstekening worden offertes aangevraagd bij interieurbouwers

eindproducten:

maatvoeringstekeningen

offertes interieurbouwers

BOUWTEKENINGEN

 

werkzaamheden:

t.b.v. de bouwwerkzaamheden worden de vergunningstekeningen opgewerkt naar bouwtekeningen

tot op zeer gedetailleerd niveau worden de bouwkundige knooppunten op tekening gezet en technisch beschreven

eindproducten:

bouwtekeningen

gedetailleerde bouwkundige knooppunten

technische omschrijving

80,- euro / uur

0,35 cent / kilometer

BOUWBEGELEIDING

 

werkzaamheden:

bouwbegeleiding met controle van de werkzaamheden

bijwonen van bouwvergaderingen

eindproducten:

bouwbegeleiding t/m oplevering

bottom of page